เพราะความสุขมีอยู่ทุกที่ด้วย MAGIC จาก AGC เราจึงขอเชิญทุกคนมาร่วมประกวดภาพถ่าย ที่จะเล่าเรื่องราวและช่วงเวลาแห่งความสุขของ MAGIC รอบๆ ตัวภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์

Cities Reflector, Bond of Happiness และ Shape of Tomorrow

Submission Date: 8 September - 9 October 2020

Let’s explore your masterpieces of happiness, Inspired by Magic from AGC

ร่วมชมผลงานภาพถ่ายที่ถูกถ่ายทอดผ่านความสุขและ แรงบันดาลใจจาก 3 ความมหัศจรรย์ของ AGC

TOP