ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะกิจกรรม

AGC photo contest

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 3 ท่าน จากกิจกรรม Cities of Magic ที่ได้ร่วมส่งภาพ แห่งความสุขรอบตัวคุณ ให้ชาวโซเชียลได้เห็น Magic สุดมหัศจรรย์ รับไปเลย!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 3 ท่าน จากกิจกรรม Cities of Magic ที่ได้ร่วมส่งภาพแห่งความสุขรอบตัวคุณ ให้ชาวโซเชียลได้เห็น Magic สุดมหัศจรรย์ รับไปเลย!

รางวัล AirPods Gen 2 จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 17,970 บาท

ที่จะมอบเสียงเพลงและความสุขให้อยู่รอบคุณ พร้อมได้ลงบทสัมภาษณ์กับนิตยสาร a day magazine ตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และทำครบทุกกติกา ได้แล้ววันนี้! (1 รูปภาพในแต่ละคอนเซ็ปต์)

ผู้ชนะที่ได้รับรางวัล จะต้องมายืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล พร้อมแสดงหลักฐานในการยืนยัน ดังนี้

ผู้ชนะที่ได้รับรางวัล จะต้องมายืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล พร้อมแสดงหลักฐานในการยืนยัน ดังนี้

  • • ชื่อ-นามสกุล
  • • รูปถ่ายบัตรประชาชน
  • • เบอร์โทรศัพท์
  • • เบอร์โทรศัพท์
  • • แคปภาพถ่ายที่ร่วมกิจกรรมจาก Facebook หรือ Instagram ส่วนตัวของผู้ชนะ

ผ่านทาง Inbox ของเพจ AGC Group Thailand ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 23:59 น. (หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดทางกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม Cities of Magic อย่าลืมกดติดตามเพจ AGC Group Thailand แล้วมาร่วมสนุกกันอีกนะ

Cities Reflector

Winner : Suchada Puttarukkit

Bond of Happiness

Winner : Kittitornsit Norasing

Shape of Tomorrow

Winner : 1_am1

หมายเหตุ

  • • ผู้ที่ชนะกิจกรรมเมื่อได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลด้วยตนเอง ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ภาษีเงินได้ที่เกิดจากมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนเงิน 299.5 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
  • • ผู้ที่ชนะกิจกรรมเมื่อได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd. 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00-16.00 น. โทร 091-843-1755 โดยนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือ ตามวันและเวลาที่ทางบริษัทได้แจ้งผู้โชคดีให้มารับรางวัล หากหลักฐานในการรับรางวัลข้างต้นไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทั้งหมด และสำหรับในกรณีนี้ที่ผู้โชคดีไม่สะดวกรับรางวัลด้วยตัวเองสามารถ แจ้งให้จัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 60 วันทำการหลังจากประกาศผลผู้โชคดี โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง
  • • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • • คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด